Main Menu Border
Click here to navigate site:

About:

I dag vedlikeholdes og oppdateres disse sidene av Gjermund Marqvardsen. Sidene har ikke gjennomgått store endringer i forhold til tekst og design siden de ble laget i 1999, men små endringer blir gjort jevnlig. Siden sidene ble lagt ut første gang har jeg blant annet skrevet om scriptene, laget en ny python gjestebok som ble lagt til i 2001, da den opprinnelige gjesteboken skrevet i python hadde en del feil. En god del valideringsfeil samt fjerning av døde linker har også blitt gjort.

Opprinnelig ble disse web-sidene utviklet av:
- Alexander Ballamy
- Christian Moen
- Frank Dale
- Gjermund Marqvardsen

Arbeidet ble gjennomført i tidsperioden 10. September - 27. Oktober 1999, og var en prosjektoppgave i faget IAD31098 WEB-teknologi.

Krav til oppgaven var da:

  • Alle sider skal validere enten i henhold til html 4.0 eller html 4.0 Transitional, og en link som viser frem valideringen av siden skal finnes på alle sider. Det forventes at CSS brukes for layout i den grad det er mulig.
  • Det skal brukes SSI og CGI-script drevet av PyApache på passende steder i presentasjonen.
  • Det forventes en viss bruk av JavaScript til å hjelpe brukeren til en bedre opplevelse av nettstedet.
  • Det skal eksistere en side hvor leseren kan fylle ut en FORM for å dirigere en hendelse. Dette kan være alt fra en enkel gjestebok eller så komplekst som dere bare ønsker. Hvis det lagres data lokalt på serveren som et resultat av dette, er det en fordel om dette gjøres i en database-løsning.
  • Det skal lages en oversikt over bruken av nettstedet, basert på loggene fra web-serveren.

Rapporten vår.


| Main | God World | Human World | Hell | Guestbook | About |

Border


Last modified: Sun, 8. Aug 2010, 17:10

Gjermund Marqvardsen